Antibiyotik Kullanımı

Hastalıkların büyük çoğunluğu genellikle iki çeşit mikroplardan oluşur. Bunlar bakteriler ve virüslerdir. Antibiyotikler bakterilerden meydana gelen hastalıkları tedavi eder. Yalınız virüsler vasıtasıyla oluşan hastalıkları tedavi edemez.

İnsanlık var olduğundan buyana hastalıklarda var olmuştur. İnsanlar hayatları boyunca hastalıklarla mücadele etmiştir. Ateşli hastalık olarak bilinen enfeksiyon hastalıkları: verem, çiçek, frangi,veba,difteri gibi toplu ölümlere yol açan hastalıklardan çok korkmuşlar ve bunlarla mücadeleyi elden bırakmamışlardır. İskoçyalı bir bakteriyolog olan Alexander Fleming 1941 yılında ilk antibiyotik olan penisilin bularak ateşli hastalıkların tedavisinde çığır açmıştır. Bu buluşla birlikte ataşli hastalıklarda mücadele oldukça kolaylaşmıştır.

Günümüzde ise antibiyotiklerin gereksiz ve bilinçsiz olarak kullanımı önemli bir sağlık sorunu olarak çıkmıştır. Bu gereksiz ve bilinçsiz kullanımı sonucu antibiyotik direncine neden olmuştur. Antibiyotik direnci: antibiyotiğin belli bir bakteriyi öldürme ve yok etme özelliğini kaybetmesidir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda insanları durmadan uyarmaktadır. Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı hastalık oranlarının artmasına, tedavilerin başarısızlığına yol açarak, hastaların kaybedilmesine yol açmaktadır. Bakteriler zamanla antibiyotiğe karşı direnç kazandıkça çoğalmaya devam ederken tedavilerinde uzun sürmesine ve tedavi masrafların artmasına sebep olmaktadır.

Nezle ve gripte antiyotik kullanımı etkisizdir. Antibiyotikler bakterilere karşı etkilidirler, virüslere etki etmezler. Üst solunum yolu enfeksiyonların çoğunu soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklar oluşturur. Tüm bu hastalıklara sebep olanlar virüsler olduğu için bu rahatsızlıkların tedavisinde antibiyotikle tedavi etmek gereksizdir. Bu hastalıklarda antibiyotik tedavisi etkili olmaz. Yayılmasını diğer kişilere geçmesini engellemez. Aksine tedavinin uzamasına sebep olur. Antibiyotikleri gereksiz kullanırsak, birgün gerçekten vücudumuzun antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyduğunda bir işe yaramaz. Boşu boşuna antibiyotikle iyileşecek hastalıkların tedavilerini de engel olmuş oluruz.